Đức Hồng y Ivan Cornelius Dias qua đời thumbnail
Cựu tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo được mai táng tại Rôma
Họ sẽ làm chứng về cách sống đức tin trong quốc gia cộng sản
Đức Thánh cha nói hành vi tham nhũng trong Giáo hội ‘tai hại hơn bệnh phong cùi’
Giáo hội Công giáo lập bếp ăn an ủi người tị nạn Hồi giáo trong tháng chay Ramadan

Giáo hội

Thế giới

Ý kiến/Bình luận

Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online