UCAN Vietnam Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News
Đức Giáo Hoàng kêu gọi giới trẻ Á châu gìn giữ đức tin và bản sắc dân tộc thumbnail
Khuyến khích các đại biểu xây dựng một Giáo hội thân thiện và khiêm tốn
Các hình ảnh ngài chia sẻ đến tận người khuyết tật và đau bệnh khẳng định các giá trị về phẩm giá con người và lòng nhân ái
Đức Giáo Hoàng kêu gọi giới trẻ, linh mục và giám mục 'hãy ôm lấy các tội nhân' và 'tỏ lòng thương xót họ'
Gặp gỡ gia đình các nạn nhân chìm phà, Đức Giáo Hoàng sẽ rửa tội một nạn nhân vào ngày thứ Bảy

Giáo hội

Thế giới

Ý kiến/Bình luận

Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online