UCAN Vietnam Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News
Campuchia trục xuất công dân vì giúp đỡ người xin tị nạn thumbnail
Dy Heun, người dân tộc Gia Rai, nói anh bị trục xuất sang Việt Nam cùng với 36 người Thượng
‘Các vấn đề cơ bản’ vốn ảnh hưởng tiêu cực lên các nữ tù nhân và con cái của họ phải được giải quyết
Một số người thấy có những dấu hiệu mềm mỏng với chính phủ Trung Quốc trong việc phong chức
Bốn người bị trả về Việt Nam thuộc sắc tộc thiểu số phần lớn theo Kitô giáo và bị ngược đãi tôn giáo

Giáo hội

Thế giới

Ý kiến/Bình luận

Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online