Dòng Truyền giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria nhận giáo xứ đầu tiên tại Việt Nam thumbnail
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Lộc được bổ nhiệm làm chánh xứ Phước Tín, tỉnh Bình Phước
Các lễ phong chức khơi lên sự giận dữ và chỉ trích từ những người Công giáo Trung Quốc trung thành tuyệt đối với Vatican
Đức Tổng giám mục Savio Hon Tai-fai khuyến khích người Công giáo Trung Quốc hãy can đảm và đi theo con đường sự thật, bác ái
Vị giám chức hy vọng chuyến viếng thăm sẽ nâng cao nhận thức về ước muốn hủy bỏ vũ khí hạt nhân

Giáo hội

Thế giới

Ý kiến/Bình luận

Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online