Video: Gặp gỡ giới tu sĩ trẻ Ấn Độ

August 2, 2012 

Những tu sĩ trẻ nhiệt tình và năng nổ  của Ấn Độ đang tự rèn luyện mình để đương đầu với những thử thách mới hiện nay. Họ từng tham dự đại hội tu sĩ toàn quốc lần đầu tiên nhằm cách mạng hóa đời sống tu sĩ từ nay đến năm 2020. Các tham dự viên đại hội đã bày tỏ thiện chí muốn đổi mới để làm sao được bền đỗ trong đời sống tu trì.

Mời quý vị cùng xem.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online