UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Video: Cùng suy niệm Tin mừng với cha Bill Grimm

Ngày 16 tháng 8 năm 2013

Thiên Chúa là sự thật và là sự sống.

Mời quí vị cùng xem

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng