Đức tin giữa thảm họa

December 6, 2013 

Vị tu sĩ ở Leyte kể cho ucanews.com làm thế nào khuyến khích những người sống xót không để mất đức tin.

Mời quí vị cùng xem

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online