UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Cuộc chiến chống nạn ấu dâm

Ngày 12 tháng 12 năm 2013

Những hình ảnh của Journeyman cho chúng ta cái nhìn rõ về mạng lưới ấu dâm toàn cầu và những tổ chứ như APLE ở Cambodia đang chiến đấu chống chống lại chúng. Hãy vào trang mạng http://www.journeyman.tv/?lid=65706 để biết thêm thông tin.

Mời quí vị cùng xem

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng