Cuộc chiến chống nạn ấu dâm

December 12, 2013 

Những hình ảnh của Journeyman cho chúng ta cái nhìn rõ về mạng lưới ấu dâm toàn cầu và những tổ chứ như APLE ở Cambodia đang chiến đấu chống chống lại chúng. Hãy vào trang mạng http://www.journeyman.tv/?lid=65706 để biết thêm thông tin.

Mời quí vị cùng xem

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online