UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thường niên

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

Linh đạo không phải là vấn đề cầu nguyện như thể chúng ta thường hiểu, nhưng linh đạo là cảm thức về những sự thường hằng này qua các sự kiện bình thường và những người quanh tôi. Đức Kitô ở giữa sự thường hằng đó như Ngài đã từng đồng hành với những biến cố và con người của dân It-ra-el trong hai ngàn năm qua.

Kính mời quí độc giả suy niệm.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng