Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thường niên

January 17, 2014 

Linh đạo không phải là vấn đề cầu nguyện như thể chúng ta thường hiểu, nhưng linh đạo là cảm thức về những sự thường hằng này qua các sự kiện bình thường và những người quanh tôi. Đức Kitô ở giữa sự thường hằng đó như Ngài đã từng đồng hành với những biến cố và con người của dân It-ra-el trong hai ngàn năm qua.

Kính mời quí độc giả suy niệm.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online