UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thường niên

Ngày 16 tháng 2 năm 2014

“Lý tưởng của ngườ Kitô hữu không phải là cố gắng tìm điều mình muốn nhưng còn phải nỗ lực vượt khó khăn trong những điều mình không thích” G.K. Chesterton

Mời độc giả cùng suy niệm lời Chúa tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng