Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thường niên

February 23, 2014 

“Anh em phải nên hoàn thiện như Cha trên Trời là Đấng hoàn thiện”

Mời độc giả suy niệm lời Chúa tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online