UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Sân chơi cho trẻ em sống xót sau siêu bão

Ngày 12 tháng 3 năm 2014

Jericho, 12 tuổi, kể về sân chơi Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc giúp thành lập cho trẻ em Philippines sống xót sau siêu bão có chỗ vui chơi.

Mời quí vị xem.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng