UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hy vọng xa vời

Ngày 8 tháng 4 năm 2014

Nghiên cứu gần đây về đất đai trong các khu vực bị rải nặng nhất ở Việt Nam cho thấy, mức độ chất độc gia cam còn rất cao. Trong các khu vực này, các bác sĩ Việt Nam nói có những đấu hiệu cho thấy chất độc gia cam vẫn gây thiệt hại nặng nề cho các trẻ em thuộc thế hệ mới sinh hiện nay.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng