Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá

April 11, 2014 

Khi chúng ta suy niệm về Thập Giá, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mà không có  lý do biện minh cho mình. Tôi là một tội nhân cần sự cứu chuộc.

Mời quí độc giả suy niệm Tin Mừng tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online