UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đất cho nông dân

Ngày 16 tháng 4 năm 2014

Bảo vệ có vũ trang cấm nông dân Philippines vào đất họ được phân bổ.

Mời độc giả theo dõi tường thuật của phóng viên ucanews.com từ Philippines

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng