UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

Ngày 20 tháng 6 năm 2014

Chúa nói “những ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Bằng cách trở nên tấm bánh cho nhau trong Đức Kitô chúng ta biến trái đất thành thiên đàng.

Mời độc giả suy niệm Tin Mừng.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng