UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày 23 tháng 6 năm 2014

Ngài là Thánh Gioan, một người có lòng trung thành với Thiên Chúa được kết hợp bởi sự trung tín của Thiên Chúa dành cho mình. Chúng ta được sinh ra như Gioan. Chúng ta có thể sống như Gioan. Chúng ta sẽ chết như Gioan. Chúng ta có thể nên thánh như Gioan.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng