UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày 23 tháng 6 năm 2014

Ngài là Thánh Gioan, một người có lòng trung thành với Thiên Chúa được kết hợp bởi sự trung tín của Thiên Chúa dành cho mình. Chúng ta được sinh ra như Gioan. Chúng ta có thể sống như Gioan. Chúng ta sẽ chết như Gioan. Chúng ta có thể nên thánh như Gioan.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng