UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày 23 tháng 6 năm 2014

Ngài là Thánh Gioan, một người có lòng trung thành với Thiên Chúa được kết hợp bởi sự trung tín của Thiên Chúa dành cho mình. Chúng ta được sinh ra như Gioan. Chúng ta có thể sống như Gioan. Chúng ta sẽ chết như Gioan. Chúng ta có thể nên thánh như Gioan.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng