Suy Niệm Tin Mừng Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả

June 23, 2014 

Ngài là Thánh Gioan, một người có lòng trung thành với Thiên Chúa được kết hợp bởi sự trung tín của Thiên Chúa dành cho mình. Chúng ta được sinh ra như Gioan. Chúng ta có thể sống như Gioan. Chúng ta sẽ chết như Gioan. Chúng ta có thể nên thánh như Gioan.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online