Một cộng đồng Kitô giáo nóng bỏng ở Pakistan

June 24, 2014 

Cộng đồng Kitô giáo Issa Nagri ở Karachi từng được biết sống hòa hợp với các cộng đồng tôn giáo đa dạng của nó, nhưng các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan và mưu đồ chính trị đã làm vỡ sự ổn định và gây nỗi sợ hãi cho người dân.

 

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online