Suy Niệm Tin Mừng CN XIV Thường Niên Năm A

July 4, 2014 

Thế giới xung quanh có thể ở trong tình trạng hỗn loạn, nhưng tôi sẽ được bình an không phải vì tôi tách rời khỏi thế giới nhưng vì tôi chia sẻ tình yêu sâu xa của Thiên Chúa cho thế giới.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online