Suy Niệm Tin Mừng CN XV Thường Niên Năm A

July 11, 2014 

Người gieo giống là bất cứ ai được chọn để truyền bá Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, người gieo giống là bất cứ ai là người theo Chúa Kitô. Đó là bạn hoặc tôi. Nhưng, tôi có thực sự là một người gieo giống không? Tôi nghi ngờ về điều đó. Tôi sẵn sàng để nói về đức tin của tôi và việc sống đức tin của tôi, nhưng thường là trong một số trường hợp hạn chế.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online