Suy Niệm Tin Mừng CN XVIII Thường Niên Năm A

August 1, 2014 

Thiên Chúa không trốn tránh. Câu trả lời cho những lời cầu nguyện của thế giới đã được đưa ra. Chúng ta là câu trả lời đó, hoặc nên là câu trả lời. Vậy thì ai là người bất lực đáng thất vọng, Thiên Chúa Đấng đã đưa ra câu trả lời, hay chúng ta là câu trả lời đã được đưa ra?

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online