UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XVIII Thường Niên Năm A

Ngày 1 tháng 8 năm 2014

Thiên Chúa không trốn tránh. Câu trả lời cho những lời cầu nguyện của thế giới đã được đưa ra. Chúng ta là câu trả lời đó, hoặc nên là câu trả lời. Vậy thì ai là người bất lực đáng thất vọng, Thiên Chúa Đấng đã đưa ra câu trả lời, hay chúng ta là câu trả lời đã được đưa ra?

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng