UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tatlong Araw: 3 ngày

Ngày 4 tháng 8 năm 2014

Trong phim tài liệu ngắn này do Patricia Evangelista của Rappler sản xuất, một gói mì duy nhất là một bữa ăn cho 5 người trong 3 ngày. Đây là câu chuyện của gia đình bà Geraldine Buenaflor, thất học và thất nghiệp, có 7 đứa con trong đó 4 đứa mất và phải chiến đấu để giữ 3 đứa con còn lại.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng