Suy Niệm Tin Mừng CN XX Thường Niên Năm A

August 15, 2014 

ôi phải lắng nghe tất cả những ai yêu mến, mặc dù họ khác với tôi. Họ có thể là tiếng nói của sự khôn ngoan, mời gọi tôi hiểu và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa tốt hơn. Tôi phải sẵn sàng lắng nghe và tìm kiếm nơi tôi có thể không thích. Những tiếng nói của tình yêu là những lời mời gọi hướng về Thiên Chúa Đấng là tình yêu. Khi tôi đã được hoán cải, thì tôi sẽ làm như Chúa Giêsu đã làm, là trở nên một dấu chỉ tốt hơn của Tin Mừng tình yêu Thiên Chúa cho toàn thế giới.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online