UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XX Thường Niên Năm A

Ngày 15 tháng 8 năm 2014

ôi phải lắng nghe tất cả những ai yêu mến, mặc dù họ khác với tôi. Họ có thể là tiếng nói của sự khôn ngoan, mời gọi tôi hiểu và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa tốt hơn. Tôi phải sẵn sàng lắng nghe và tìm kiếm nơi tôi có thể không thích. Những tiếng nói của tình yêu là những lời mời gọi hướng về Thiên Chúa Đấng là tình yêu. Khi tôi đã được hoán cải, thì tôi sẽ làm như Chúa Giêsu đã làm, là trở nên một dấu chỉ tốt hơn của Tin Mừng tình yêu Thiên Chúa cho toàn thế giới.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng