Bài phát biểu đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại Hàn Quốc

August 16, 2014 

Bài phát biểu đầu tiên trên Đất Hàn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với nội dung tập trung về vấn đề Hòa Bình và Hòa Giải

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online