UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XXI Thường Niên Năm A

Ngày 22 tháng 8 năm 2014

Điều quan trọng về Phêrô và điều quan trọng về tôi là Chúa Kitô đã chọn chúng ta là Giáo Hội. Ngài đã đặt chúng ta lên trên tất cả các điểm đuối của chúng ta và tuyên bố rằng cửa tử thần sẽ không thắng được chúng ta.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng