UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nuôi dưỡng các cộng đồng Kitô giáo ở Mindanao

Ngày 25 tháng 8 năm 2014

Tại thị trấn xa xôi Tungawan, các nhà truyền giáo sống và làm việc với những người trong một “hành trình khám phá Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống hàng ngày.”

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng