UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XXIII Thường Niên Năm A

Ngày 5 tháng 9 năm 2014

Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cho chúng ta cách giải quyết lầm lỗi khi chúng ta xúc phạm đến nhau. “Khi một người trong anh em xúc phạm đến anh, hãy đi sửa lỗi nó, chỉ mình anh với nó mà thôi. Nếu nó không nghe thì…”

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng