Suy Niệm Tin Mừng CN XXIII Thường Niên Năm A

September 5, 2014 

Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cho chúng ta cách giải quyết lầm lỗi khi chúng ta xúc phạm đến nhau. “Khi một người trong anh em xúc phạm đến anh, hãy đi sửa lỗi nó, chỉ mình anh với nó mà thôi. Nếu nó không nghe thì…”

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online