UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Zamboanga: Xây dựng lại cộng đồng

Ngày 8 tháng 9 năm 2014

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, cuộc chiến nổ ra trong thành phố Zamboanga ở miền nam Philippines. Cuộc chiến kéo dài ba tuần và khiến ít nhất 140 người chết, hơn 10.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và hơn 120.000 người buộc phải di dời. Một năm sau, hơn 50.000 vẫn còn vô gia cư.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng