UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy Niệm Tin Mừng CN XXIV-LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

September 12, 2014 

Thánh lễ ngày hôm nay có hai ý nghĩa: Suy Tôn Thánh Giá và sự Chiến Thắng của Thánh Giá.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online