UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XXIV-LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ngày 12 tháng 9 năm 2014

Thánh lễ ngày hôm nay có hai ý nghĩa: Suy Tôn Thánh Giá và sự Chiến Thắng của Thánh Giá.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 14 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng