UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A

Ngày 20 tháng 9 năm 2014

Trong Vương Quốc Thiên Chúa, chúng ta được trao tất cả những gì cần thiết.

Mời độc giả suy niệm lời Chúa tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng