UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Một chương mới cho người Công giáo Philippines

Ngày 29 tháng 9 năm 2014

Hội chợ sách quốc tế hàng năm tại Manila là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong lịch Philippines. UCA News đã đến thăm và tìm hiểu những gì người Công giáo Philippines đang đọc.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng