UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A

Ngày 9 tháng 10 năm 2014

Hỏi ai đó không phải là người kitô hữu nói về Giáo Hội và những thành viên của Giáo Hội. Bạn sẽ nghe họ nói gì? Dâng hiến? Lầm đường? Hữu ích? Cuồng tín? Quảng đại? Nghiêm khắc? Thật thà? Ràng buộc bởi quy tắc? Phụ thuộc? Mê tín dị đoan? Mầu nhiệm? Phán xét? Đạo đức giả? Rất nhiều từ…

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng