Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A

October 9, 2014 

Hỏi ai đó không phải là người kitô hữu nói về Giáo Hội và những thành viên của Giáo Hội. Bạn sẽ nghe họ nói gì? Dâng hiến? Lầm đường? Hữu ích? Cuồng tín? Quảng đại? Nghiêm khắc? Thật thà? Ràng buộc bởi quy tắc? Phụ thuộc? Mê tín dị đoan? Mầu nhiệm? Phán xét? Đạo đức giả? Rất nhiều từ…

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online