UCAN Vietnam Catholic Church News

Người Giêsu hữu Đầu tiên

October 13, 2014 

Vào ngày 31 tháng 7, Lễ mừng Thánh Inhã Loyola, Dòng Tên ở Philippines đã phát động một chiến dịch mới trên trang web crowdfunding IndieGoGo để thu thập hỗ trợ cho một bộ phim mới về cuộc đời của Inhã.
Nhóm làm phim hy vọng bộ phim, “Ignacio “, sẽ giúp truyền cảm hứng cho khán giả mới và trẻ hơn.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online