UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Giêsu hữu Đầu tiên

Ngày 13 tháng 10 năm 2014

Vào ngày 31 tháng 7, Lễ mừng Thánh Inhã Loyola, Dòng Tên ở Philippines đã phát động một chiến dịch mới trên trang web crowdfunding IndieGoGo để thu thập hỗ trợ cho một bộ phim mới về cuộc đời của Inhã.
Nhóm làm phim hy vọng bộ phim, “Ignacio “, sẽ giúp truyền cảm hứng cho khán giả mới và trẻ hơn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng