UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên năm A

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Hình ảnh Thiên Chúa trông giống ai? Dĩ nhiên không giống ai cả. Sự phong phú khác biệt của chúng ta nói lên rằng không thể nói Thiên Chúa giống ai. Điều đó giống như một ơn gọi trở nên giống Thiên Chúa qua việc yêu thương người khác.
Có lẽ lý do tôi quên tất cả những người nam nữ là hình ảnh Thiên Chúa là vì tôi quên rằng tôi cũng được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng