Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên năm A

October 17, 2014 

Hình ảnh Thiên Chúa trông giống ai? Dĩ nhiên không giống ai cả. Sự phong phú khác biệt của chúng ta nói lên rằng không thể nói Thiên Chúa giống ai. Điều đó giống như một ơn gọi trở nên giống Thiên Chúa qua việc yêu thương người khác.
Có lẽ lý do tôi quên tất cả những người nam nữ là hình ảnh Thiên Chúa là vì tôi quên rằng tôi cũng được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online