Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên năm A

October 31, 2014 

Trong mối dây liên kết với Chúa Kitô nơi bí tích rửa tội, tôi là một trong những vị thánh. Biết thế, có lẽ tôi có thể thực hiện việc sự lựa chọn tốt hơn kiểu thánh mà tôi sẽ là.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online