Suy niệm Tin Mừng-Cầu cho các Linh Hồn

November 2, 2014 

Vì vậy, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho người chết, anh chị em của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban phước lành cho họ. Chúng ta dâng lời tạ ơn vì cuộc sống họ đã sống và xin ơn tha thứ cho tội lỗi của họ.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online