UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng-Cầu cho các Linh Hồn

Ngày 2 tháng 11 năm 2014

Vì vậy, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho người chết, anh chị em của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban phước lành cho họ. Chúng ta dâng lời tạ ơn vì cuộc sống họ đã sống và xin ơn tha thứ cho tội lỗi của họ.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng