UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên năm A

Ngày 14 tháng 11 năm 2014

Làm thế nào để sử dụng tài năng của Thiên Chúa đã ban cho tôi một cách đáng khen ngợi? Chúng được giao phó cho tôi vì lợi ích của thế giới, như một dấu chỉ của lòng quảng đại của Thiên Chúa, vì vậy tôi phải sử dụng chúng vì lợi ích của thế giới. Chính chúng ta như những người đầy tớ và vì lợi ích của những người đầy tớ mà Chúa ban cho chúng ta tài năng. Chúng ta đừng chôn dấu, nhưng đặt chúng ra cho toàn thế giới.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng