Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên năm A

November 14, 2014 

Làm thế nào để sử dụng tài năng của Thiên Chúa đã ban cho tôi một cách đáng khen ngợi? Chúng được giao phó cho tôi vì lợi ích của thế giới, như một dấu chỉ của lòng quảng đại của Thiên Chúa, vì vậy tôi phải sử dụng chúng vì lợi ích của thế giới. Chính chúng ta như những người đầy tớ và vì lợi ích của những người đầy tớ mà Chúa ban cho chúng ta tài năng. Chúng ta đừng chôn dấu, nhưng đặt chúng ra cho toàn thế giới.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online