UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

Đức tin, đức cậy và đức mến là những nhân đức giúp chúng ta hướng về quá khứ, tương lai và hiện tại. Trong Mùa Vọng, chúng ta nhắc nhở mình phải sẵn sàng để gặp và yêu mến Chúa, Đấng đã đến, sẽ đến và đang đến.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Cho một Bắc Hàn tự do

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng