UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B

November 28, 2014 

Đức tin, đức cậy và đức mến là những nhân đức giúp chúng ta hướng về quá khứ, tương lai và hiện tại. Trong Mùa Vọng, chúng ta nhắc nhở mình phải sẵn sàng để gặp và yêu mến Chúa, Đấng đã đến, sẽ đến và đang đến.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online