UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng B

Ngày 5 tháng 12 năm 2014

Trong Mùa Vọng, chúng ta thực hiện thêm một chút nỗ lực để chào đón Chúa vào cuộc đời chúng ta và vào lòng chúng ta, để chúng ta thực sự có thể biết Ngài là Con Thiên Chúa, là Tin Mừng.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng