UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng B

December 5, 2014 

Trong Mùa Vọng, chúng ta thực hiện thêm một chút nỗ lực để chào đón Chúa vào cuộc đời chúng ta và vào lòng chúng ta, để chúng ta thực sự có thể biết Ngài là Con Thiên Chúa, là Tin Mừng.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online