UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (Năm B)

Ngày 3 tháng 1 năm 2015

Lễ Hiển Linh là dịp chúng ta mừng lễ tất cả mọi người là con cái của Thiên Chúa. Những nhà đạo sĩ đã đến thờ lạy Chúa Giêsu thay cho tất cả mọi người trên thế giới. Đây là hình ảnh tượng trưng cho phong tục đại diện cho các thành viên thuộc các chủng tộc khác nhau.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Cho một Bắc Hàn tự do

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng