UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (Năm B)

Ngày 3 tháng 1 năm 2015

Lễ Hiển Linh là dịp chúng ta mừng lễ tất cả mọi người là con cái của Thiên Chúa. Những nhà đạo sĩ đã đến thờ lạy Chúa Giêsu thay cho tất cả mọi người trên thế giới. Đây là hình ảnh tượng trưng cho phong tục đại diện cho các thành viên thuộc các chủng tộc khác nhau.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng