UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

Ngày 16 tháng 1 năm 2015

Câu nói “Đến và Xem” của Chúa Giêsu không phải là một lời mời để xem nơi Ngài đang ở. Nhưng là một lời mời đến và chứng kiến những gì thực sự chúng ta đang tìm kiếm. Khi các môn đệ đến với Chúa Giêsu, họ đi vào trong con đường chữa lành, tha thứ và giải phóng cho người khác. Cuộc sống này sẽ dẫn chúng ta đến những gì nó là, những người ta gặp và chúng ta đang tìm kiếm.
“Bạn đang tìm gì thế”.
“Lạy Chúa, con không biết, xin chỉ cho con.”
“Đến và xem.”

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng