Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

January 16, 2015 

Câu nói “Đến và Xem” của Chúa Giêsu không phải là một lời mời để xem nơi Ngài đang ở. Nhưng là một lời mời đến và chứng kiến những gì thực sự chúng ta đang tìm kiếm. Khi các môn đệ đến với Chúa Giêsu, họ đi vào trong con đường chữa lành, tha thứ và giải phóng cho người khác. Cuộc sống này sẽ dẫn chúng ta đến những gì nó là, những người ta gặp và chúng ta đang tìm kiếm.
“Bạn đang tìm gì thế”.
“Lạy Chúa, con không biết, xin chỉ cho con.”
“Đến và xem.”

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online