UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ VI Mùa Chay năm B

Ngày 13 tháng 2 năm 2015

Chúng ta những người theo Chúa được mời gọi trở nên siêu nhiên. Nói cách khác, chúng ta phải là có người giá trị sẵn sàng vượt qua tự nhiên trong chúng ta. Điều đó có nghĩa là phát triển khả năng nhìn vào người khác như là những người con của Chúa, xem họ như là anh chị em chúng ta.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá

Ngày 23 tháng 3 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng