UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ I Mùa Chay năm B

Ngày 20 tháng 2 năm 2015

Sự canh tân đó là một cuộc sống tự do từ nô lệ đến những thứ xung quanh tôi, tự do khỏi nhu cầu để tìm kiếm giá trị của mình trong những điều tôi sở hữu hoặc sử dụng. Đó là chia sẻ thời gian, tài năng và kho tàng của tôi với các anh chị em của tôi. Đó là niềm vui, niềm hy vọng biết ơn rằng trong cái chết của tôi tôi không mất Thiên Chúa. Nói cách khác, đó là Mùa Chay.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng