UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ II Mùa Chay năm B

Ngày 27 tháng 2 năm 2015

Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở của Mùa Chay rằng đó là một món quà được trở nên người con yêu dấu của Thiên Chúa mà tôi nhận được trong Bí tích Rửa tội dẫn đến sự biến hình của riêng tôi. Tôi bước đi trên con đường thập giá trong thế giới này, nhưng nó là một con đường dẫn đến vinh quang không thể so sánh.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng