UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chống lại bệnh tật và kỳ thị của bệnh nhân phong ở Việt Nam

Ngày 2 tháng 3 năm 2015

Một ngôi làng ở Tây Nguyên Việt Nam đã trở thành một nơi ẩn náu an toàn cho người bị bệnh phong bị xã hội xa lánh.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng