UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay năm B

Ngày 13 tháng 3 năm 2015

Mùa Chay là mùa khi chúng ta chuẩn bị để làm mới cam kết rửa tội của mình trong tình liên đới với những người được rửa tội vào lễ Phục sinh. Đó là một thời gian chuẩn bị để tái hiến thân loan báo cho thế giới tin mừng mà Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta bây giờ, ở đây, như chúng ta thực sự là.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng