UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ V Mùa Chay năm B

Ngày 20 tháng 3 năm 2015

Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu bị đóng đinh. Nó là hoàn toàn tự hiến, cái chết của Thiên Chúa. Trong đoạn về Bữa Tiệc Ly của Gioan, Chúa Giêsu nói rằng không có tình yêu lớn hơn tình yêu người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Trên thập giá, đó là những gì Thiên Chúa làm. Thiên Chúa vĩnh cửu chết vì tình yêu.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng