UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay năm B

Ngày 27 tháng 3 năm 2015

Chúng ta đánh dấu Tuần Thánh này với niềm vui long trọng. Chết là thực. Nhưng tuần này, chúng ta biết rằng tình yêu thậm chí còn thực hơn nữa.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng