UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh Lễ tiệc Ly

Ngày 1 tháng 4 năm 2015

Việc chia sẻ Thánh Thể của chúng ta là một việc phục vụ – một việc phục vụ cho thế giới. Chúng ta có thể rửa chân nó, và chúng ta có thể mang nó với chúng ta khi chúng ta chia sẻ sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Tất cả chỉ là một.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng