Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh Lễ tiệc Ly

April 1, 2015 

Việc chia sẻ Thánh Thể của chúng ta là một việc phục vụ – một việc phục vụ cho thế giới. Chúng ta có thể rửa chân nó, và chúng ta có thể mang nó với chúng ta khi chúng ta chia sẻ sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Tất cả chỉ là một.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online