UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 2 tháng 4 năm 2015

Đây là thứ Sáu của tình yêu vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi đón nhận và thứ Sáu mời gọi chúng ta yêu thương vượt lên tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi để trao ban. Quả thật, hôm nay là ngày thứ Sáu Tốt lành.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng