Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần Thánh

April 2, 2015 

Đây là thứ Sáu của tình yêu vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi đón nhận và thứ Sáu mời gọi chúng ta yêu thương vượt lên tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi để trao ban. Quả thật, hôm nay là ngày thứ Sáu Tốt lành.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online