UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

Ngày 17 tháng 4 năm 2015

Không ai đứng trên góc phố rao giảng cho đám đông đi qua, nhưng ai đó bước đi vui vẻ trong cuộc sống, mà mang niềm vui và ngỡ ngàng loan báo cho mọi người thấy điều không thể tin được, tin mừng không thể tin được rằng một người chết ăn cá. Người bạn đã chết của tôi vẫn còn sống. Tôi cũng giống như Ngài, cũng sẽ chết. Và tôi cũng sẽ sống.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng