UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B

April 24, 2015 

Có lẽ không phải tất cả là xấu nếu tôi là chiên. Vì một lý do nào đó, Thiên Chúa đã gọi tôi đi theo Mục Tử Nhân Lành, người sẽ biến tôi đặc tính chiên nơi tôi thành môn đệ bằng cách tỏ chính Ngài cho tôi và định hình lại cho tôi thành một mục tử.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online