Phim ‘The Letters’ câu chuyện chưa kể về Mẹ Teresa

January 20, 2016 

Phim The Letters dựa trên những thư từ cá nhân của Mẹ Teresa tiết lộ những đấu tranh và nỗi cô đơn mà bà phải đối mặt trong đời mình.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online